tisdag 8 november 2016

Startuppgift: Spelar det någon roll hur man pluggar?

En uppgift i tre steg. Inled med att läsa följande fyra påståenden. 

  • Hur smart du är avgör vilket betyg du får.
  • Bra pluggstrategier är viktigare än talang. 
  • Man kan ha otur på ett prov.
  • Repetition är onödigt. 

1. Välj ett påstående. Utifrån detta påstående ska du resonera kring plugg och framgång i skolan. Skriv en kort text (5 min). 


2. Titta sedan på klippet nedan. Vad tycker läraren där? 3. Är du och läraren överens? Skriv en kort reflektion (5 min).  
I youtubeklippet påstår läraren att... Jag tycker däremot att.../Jag håller med för att... 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar