måndag 19 december 2016

Lundenskolan

Lundenskolans elevråds nya klistermärke

På nästa års första klassråd ska vi diskutera fördelar och nackdelar med korta respektive långa lektioner. Elevernas tankar om lektioners längd kommer sedan att sammanställas av elevrådet och presenteras för både elever, lärare och skolledning i en samling i aulan. 

Följande stödstruktur kommer att vara utgångspunkten i klassråden: 

Stödstruktur för att diskutera lektioners längd

Klicka på bilden för att komma till dokumentet.

söndag 11 december 2016

SKAM - träna norska med ungdomsserie

Den norska ungdomsserien Skam har tagit både ungdomar, recensenter och lärare i nordiska språk med storm. Först hyllades serien i Danmark och sedan några veckor tillbaka, när SVT lade upp den första säsongen på sin playkanal, har hajpen även nått oss. 

När du ska visa serien i klassrummet är det NRK som gäller. Där kan man titta på alla tre säsonger med norsk text. Att se avsnitten med norsk text bidrar stark till en ökad förståelse av norskan. 

Här nedan hittar du fyra olika övningar som passar för att introducera nordiska språk och att träna norska med utgångspunkt i några avsnitt av serien. 

Övning 1 - Översätt meningar från serien - Klicka!

Övning 2 - Ord från serien - Klicka!

Övning 3 - Norsk slang med förklaringar på danska - Klicka!

Övning 4 - Läsförståelse utifrån en text om Skam från VG - Klicka!Här hittar du första avsnittet!

Utifrån övningarna ovan blir två frågor centrala genom hela arbetet:

  • Vilka norska ord är lätta att förstå? Vilka ord är svåra?
  • Vilka skillnader i stavningsregler mellan de nordiska språken kan du upptäcka?

Norska har två jämbördiga former bokmål och nynorsk. Det som är speciellt med talspråket i Norge är att dialekterna har en stark ställning. Bokmål är majoritetsspråket och är vanligt i storstäder och i de folktätaste delarna av landet. I Skam är det framförallt 
bokmål vi hör. Men serien har en karaktär från Bergen som på ett passande sätt kan användas för att prata skillnader mellan dialekterna/språken. Hur märks det att Eva inte kommer från Oslo? Ett tydligt exempel är bl.a. att Eva säger kva istället för hva. Svenska vad blir hva i bokmål och kva i nynorsk.  

Skam har en hemsida med mycket extramaterial. Bland annat kan man hitta utdrag ur chattar och sms. 
http://skam.p3.no/sesong/1/ 

Varje karaktär i serien har även egna Facebook och Instagram-profiler. 
http://skam.p3.no/profiler/ 

Om eleverna tittar på serien hemma eller om man har tid att visa många avsnitt i klassrummet så öppnar sig många möjligheter. Vissa aspekter av serien kommer fram först när man har tittat på en hel säsong eller längre. Karaktärerna och serien passar exempelvis utmärkt att diskutera ur ett normkritiskt perspektiv. Genusfrågor och religion är en central del av serien. Ett annat intressant ämne är alkoholens roll i den ungdomskultur som speglas i serien. Likaså spelar sociala medier spelar en viktig roll i serien och Skam har blivit hyllad för hur kommunikation med mobiltelefoner används av filmskaparna. Filmteknik och exempelvis de ofta skakiga bilder som visas är ytterligare ett exempel på diskussionsämnen. 

fredag 2 december 2016

Bearbeta mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet

Våga vara pluggis

Ett sätt att utveckla din skrivförmåga är lära dig mer om olika typer av texter och dess genretypiska drag. Det gör du genom att fundera på vad som är speciellt med de olika typer av texter som du läser. Vad är textens syfte? Hur är den strukturerad? I vilket sammanhang publiceras texten?

Ett annat steg på vägen mot att utvecklas som skribent är att du reflekterar kring dina egna texter och ger kamratrespons på andras. Att få läsa någon annans text och ge omdömen och tips på hur texten kan förbättras är ett ärofyllt uppdrag vilket innebär att det är viktigt att du är respektfull. Det är viktigt att du lyfter positiva aspekter av texten och att du är konstruktiv när du ger kritik. Därför kallas det kamratrespons.

I kunskapskravet som handlar om detta står det att du ska kunna ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.

I dagens övning ska du bestämma texttyp, fundera över källanvändningen i texten och ge förslag på hur texten kan bearbetas så att den blir bättre.

Börja med att läsa elevexemplet: Klicka här!

Svara sedan på följande frågor:
  1. Vilken typ av text är detta? Motivera med exempel.
  2. Innehåller texten korrekta källhänvisningar? Motivera och ge eventuellt förslag på hur de kan bli än tydligare.
  3. Vilka tips skulle du ge denna elev för att utveckla texten mot ökad tydlighet och kvalitet?
  4. Ett sätt att utveckla denna text och bearbeta den mot ökad uttrycksfullhet kan vara att lägga till en ögonblicksbild som illustrerar hur rökning kan påverka omgivningen. Testa att skriv en ögonblicksbild till denna text. Fundera även på var i texten denna ögonblicksbild skulle passa.