måndag 25 april 2016

Återkoppling

Hej 7D!

Dagens lektion (tisdag 2016-04-25) är en fortsättning på det arbete vi inledde när vi försökte att sälja det osäljbara. 

Material: Ipad

  1. Inled med att kolla på klippet nedan. 
  2. Diskutera med bänkkamraten om innehållet i klippet. Vad ska du tänka på nästa gång du talar inför publik? Samtala sedan i smågrupper om fyra och fyra.
  3. Individuell reflektion. Skriv några tankar och funderingar i kommentarsfältet här på bloggen.
  4. Leta inspiration på youtube. Hur gör en youtuber när hen presenterar något i sitt klipp? Du hittar länkar längst ner i inlägget. 
  5. Avsluta lektionen med en kort diskussion i helklass. Vad kan vi lära oss av youtubers? 


Länkar


torsdag 21 april 2016

Sälj det osäljbara

Vad kan man använda en tom konservburk till?

Vet du att en gammal äggkartong funkar perfekt som glasshållare?

Klass 7D tränar på att sälja det osäljbara. Kolla in klippet!