lördag 26 november 2016

Referera - inte plagiera!

I klippet nedan kommer du att möta tre inlästa texter. Lyssna på texterna och ta del av tipsen. Läs sedan texten under. Avsluta med att klicka på länken längst ner i blogginlägget.Som nämns i klippet ovan så finns flera typer av texter som vi skriver i skolan som går ut på att blanda fakta och egna åsikter. På lektionerna i svenska kan det vara argumenterande texter som insändare och debattinlägg eller mer resonerande texter som krönika eller blogginlägg. I SO skriver vi analyser och utvecklar resonemang, i NO skriver vi labbrapporter och i idrott och hälsa skriver vi träningsdagbok exempelvis.

I texter där du har med både egna åsikter och reflektioner, och blandar dem med fakta och information från andra, är det viktigt att du på ett tydligt sätt visar vad som är dina tankar och vad du hämtat från en källa. När du skriver får du gärna bygga vidare och kommentera andra texter som du har läst. Däremot kan du inte använda andras formuleringar och kunskaper utan att hänvisa till den person som kommit med dem först.

Fundera på följande frågor när när du skriver:
 • Har jag kopierat något utan att redovisa det?
 • Har jag återgett källorna korrekt?
 • Hur ska jag göra för att använda egna ord och formuleringar på bästa sätt?

I din text redovisar du vem som står för informationen/påståendet/åsikten med hjälp av referatmarkeringar: Författaren anser att... I boken står det att... Studeny påpekar att... Mohammed säger att... Enligt Jonas... Historieprofessorn understryker att... Läraren menar å andra sidan att...

Citera bara om du vill visa ordagrant, d.v.s. ord för ord, vad någon har skrivit eller sagt. Försök annars att sammanfatta avsnittet i texten med egna ord. Sträva sedan efter att skapa ny kunskap genom att kommentera och analysera den information som du hittat.

Tyck till och dra egna slutsatser genom att svara på frågor som dessa:
 • Vad säger källorna?
 • Vad tycker/tror jag i förhållande till denna information?
 • Håller jag med eller har jag andra åsikter och tankar?

I boken skriver man att... Jag tror däremot/jag tycker å andra sidan att... I den stora mängden av information och källor har jag valt ut... därför att... Med utgångspunkt i... har jag... Min slutsats är att…

Nu är det dags att göra en övning.
Klicka här för att ladda ner dokumentet!

torsdag 17 november 2016

Läsa mellan raderna

Våga vara pluggis

Att läsa mellan raderna går ut på att tolka något som författaren inte skriver ut direkt i texten. En text innehåller luckor som du som läsare själv får fylla i vilket innebär att du under tiden som du läser samlar ledtrådar från olika ställen i texten. Ledtrådarna relaterar och kopplar du sedan till händelser som du har varit med om, saker som du har läst, hört eller sett på film och saker som andra har berättat för dig. Utifrån dessa tidigare erfarenheter gör du en tolkning och drar en egen slutsats: Vad förstår jag trots att det inte står direkt i texten?

Genom att ställa frågor till texten och diskutera med dig själv eller en kamrat funderar du på vad författaren vill säga dig. 

Träna på att läsa mellan raderna

Vi ska lyssna på ett inslag från radioprogrammet Hassan. Programledaren Kristian Luuk busringer till ett taxibolag i Stockholm.  

Lyssna på busringningen. Svara sedan på frågorna nedan.


 • Vad vet du trots att det inte är klart uttalat i telefonsamtalet?
 • Hur vet du det?


Om du kan svara på dess två frågor så har du läst mellan raderna.

Vill du veta mer om Hassan och Kristian Luuk. Klicka!

fredag 11 november 2016

Sammanfatta med emojis

Det finns alltid fler än ett sätt att göra någonting på. Istället för att skriva en sammanfattning med några meningar så kan du testa att använda emojis istället. Hur skulle du sammanfatta dagens text med hjälp av emojis?För några år sedan satt två svenska journalister fängslade i Etiopien. Efter att de blivit benådade och kommit tillbaka hem till Sverige skrev de en bok om sina upplevelser. Martin Schibbye tweetade en sammanfattning av boken i samband med releasen.


Om du ska plugga och sammanfatta en sida i biologiboken, skriva en träningsdagbok i idrotten eller kanske redogöra för hur det amerikanska presidentvalet går till i samhällskunskapen så testa att använda emojis. Så här har en elev använt emojis under en historielektion för att förklara industriella revolutionen.tisdag 8 november 2016

Startuppgift: Spelar det någon roll hur man pluggar?

En uppgift i tre steg. Inled med att läsa följande fyra påståenden. 

 • Hur smart du är avgör vilket betyg du får.
 • Bra pluggstrategier är viktigare än talang. 
 • Man kan ha otur på ett prov.
 • Repetition är onödigt. 

1. Välj ett påstående. Utifrån detta påstående ska du resonera kring plugg och framgång i skolan. Skriv en kort text (5 min). 


2. Titta sedan på klippet nedan. Vad tycker läraren där? 3. Är du och läraren överens? Skriv en kort reflektion (5 min).  
I youtubeklippet påstår läraren att... Jag tycker däremot att.../Jag håller med för att...