lördag 26 november 2016

Referera - inte plagiera!

I klippet nedan kommer du att möta tre inlästa texter. Lyssna på texterna och ta del av tipsen. Läs sedan texten under. Avsluta med att klicka på länken längst ner i blogginlägget.Som nämns i klippet ovan så finns flera typer av texter som vi skriver i skolan som går ut på att blanda fakta och egna åsikter. På lektionerna i svenska kan det vara argumenterande texter som insändare och debattinlägg eller mer resonerande texter som krönika eller blogginlägg. I SO skriver vi analyser och utvecklar resonemang, i NO skriver vi labbrapporter och i idrott och hälsa skriver vi träningsdagbok exempelvis.

I texter där du har med både egna åsikter och reflektioner, och blandar dem med fakta och information från andra, är det viktigt att du på ett tydligt sätt visar vad som är dina tankar och vad du hämtat från en källa. När du skriver får du gärna bygga vidare och kommentera andra texter som du har läst. Däremot kan du inte använda andras formuleringar och kunskaper utan att hänvisa till den person som kommit med dem först.

Fundera på följande frågor när när du skriver:
  • Har jag kopierat något utan att redovisa det?
  • Har jag återgett källorna korrekt?
  • Hur ska jag göra för att använda egna ord och formuleringar på bästa sätt?

I din text redovisar du vem som står för informationen/påståendet/åsikten med hjälp av referatmarkeringar: Författaren anser att... I boken står det att... Studeny påpekar att... Mohammed säger att... Enligt Jonas... Historieprofessorn understryker att... Läraren menar å andra sidan att...

Citera bara om du vill visa ordagrant, d.v.s. ord för ord, vad någon har skrivit eller sagt. Försök annars att sammanfatta avsnittet i texten med egna ord. Sträva sedan efter att skapa ny kunskap genom att kommentera och analysera den information som du hittat.

Tyck till och dra egna slutsatser genom att svara på frågor som dessa:
  • Vad säger källorna?
  • Vad tycker/tror jag i förhållande till denna information?
  • Håller jag med eller har jag andra åsikter och tankar?

I boken skriver man att... Jag tror däremot/jag tycker å andra sidan att... I den stora mängden av information och källor har jag valt ut... därför att... Med utgångspunkt i... har jag... Min slutsats är att…

Nu är det dags att göra en övning.
Klicka här för att ladda ner dokumentet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar