torsdag 17 november 2016

Läsa mellan raderna

Våga vara pluggis

Att läsa mellan raderna går ut på att tolka något som författaren inte skriver ut direkt i texten. En text innehåller luckor som du som läsare själv får fylla i vilket innebär att du under tiden som du läser samlar ledtrådar från olika ställen i texten. Ledtrådarna relaterar och kopplar du sedan till händelser som du har varit med om, saker som du har läst, hört eller sett på film och saker som andra har berättat för dig. Utifrån dessa tidigare erfarenheter gör du en tolkning och drar en egen slutsats: Vad förstår jag trots att det inte står direkt i texten?

Genom att ställa frågor till texten och diskutera med dig själv eller en kamrat funderar du på vad författaren vill säga dig. 

Träna på att läsa mellan raderna

Vi ska lyssna på ett inslag från radioprogrammet Hassan. Programledaren Kristian Luuk busringer till ett taxibolag i Stockholm.  

Lyssna på busringningen. Svara sedan på frågorna nedan.


  • Vad vet du trots att det inte är klart uttalat i telefonsamtalet?
  • Hur vet du det?


Om du kan svara på dess två frågor så har du läst mellan raderna.

Vill du veta mer om Hassan och Kristian Luuk. Klicka!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar