måndag 16 maj 2016

Leka presskonferens

Leka presskonferens


Vi ska leka presskonferens. Vet du vad det är? En presskonferens är ett möte där till exempel en politiker, idrottstränare eller en organisation vill berätta något viktigt. På en presskonferens lämnar man information och journalister kan ställa frågor.

Övningen går till så att ni delas in i grupper. Varje grupp får en nyhetsbild som ni ska analysera och sedan berätta om. Ni ska sedan leka att ni är de personerna som finns på bilden och ni håller en presskonferens inför en grupp av journalister (era klasskamrater). I denna övning ska ni använda er fantasi och ert kritiska tänkande.


Här hittar ni material. 

Mål:

 Utveckla förmågan att tala inför en grupp.

 Utveckla förmågan att analysera bilder.

 Utveckla förmågan att föra källkritiska resonemang.

Strategier:

 Bildgoogla för att lära sig nya begrepp.

 Använda en stödstruktur för att analysera bilder.

 ”Läsa bilden” innan ni läser nyhetstexten.

Här modellerar läraren: