onsdag 24 februari 2016

Backa tiden


Detta är en uppgift i fyra steg. 

Först ska du läsa Joel Almes text utan att lyssna på sång och melodi. Svara sedan på frågorna 1-3.

1. Vad handlar texten om? 
2. Vi får en ledtråd i texten om var handlingen utspelar sig. Var är vi? 
3. Finns det något vi får reda på, fastän det egentligen inte står direkt i texten?

Lyssna nu på låten.

4. Skapar texten några känslor hos dig som läsare och som lyssnare? Förstärks dessa känslor av musiken? Förklara. 

Lyssna på delar av intervjun med Joel Alme i podradion Värvet. Dra fram till avsnittet 14:40-16:45 och sedan till 42:00-45:00 in i intervjun. Läs gärna även de två andra intervjuerna. 


5. Nu när du vet mer om textförfattaren: Vad handlar texten om tror du? 
6. Vad tror du att Joel Alme vill säga oss lyssnare? Vilket budskap kan texten ha? 

Titta på musikvideon. 

7. Hur samspelar text, musik och bild i musikvideon? 
8. Får du några andra tankar om texten och om Almes budskap genom att titta på videon?