fredag 2 december 2016

Bearbeta mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet

Våga vara pluggis

Ett sätt att utveckla din skrivförmåga är lära dig mer om olika typer av texter och dess genretypiska drag. Det gör du genom att fundera på vad som är speciellt med de olika typer av texter som du läser. Vad är textens syfte? Hur är den strukturerad? I vilket sammanhang publiceras texten?

Ett annat steg på vägen mot att utvecklas som skribent är att du reflekterar kring dina egna texter och ger kamratrespons på andras. Att få läsa någon annans text och ge omdömen och tips på hur texten kan förbättras är ett ärofyllt uppdrag vilket innebär att det är viktigt att du är respektfull. Det är viktigt att du lyfter positiva aspekter av texten och att du är konstruktiv när du ger kritik. Därför kallas det kamratrespons.

I kunskapskravet som handlar om detta står det att du ska kunna ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.

I dagens övning ska du bestämma texttyp, fundera över källanvändningen i texten och ge förslag på hur texten kan bearbetas så att den blir bättre.

Börja med att läsa elevexemplet: Klicka här!

Svara sedan på följande frågor:
  1. Vilken typ av text är detta? Motivera med exempel.
  2. Innehåller texten korrekta källhänvisningar? Motivera och ge eventuellt förslag på hur de kan bli än tydligare.
  3. Vilka tips skulle du ge denna elev för att utveckla texten mot ökad tydlighet och kvalitet?
  4. Ett sätt att utveckla denna text och bearbeta den mot ökad uttrycksfullhet kan vara att lägga till en ögonblicksbild som illustrerar hur rökning kan påverka omgivningen. Testa att skriv en ögonblicksbild till denna text. Fundera även på var i texten denna ögonblicksbild skulle passa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar