tisdag 25 oktober 2016

Lär känna dig själv som talare och lyssnare

Ett sätt att utvecklas i skolarbetet är att reflektera över hur man själv fungerar och vad man brukar göra. Hur går det? Har jag kämpat och ansträngt mig? Hur kan jag göra detta ännu bättre? Varför går det inget bra med denna uppgift? Vad blir nästa steg utifrån vad jag kan nu? Genom att bli medveten om sig själv och sina kunskaper och förmågor blir det lättare att fundera vidare på hur man ska utvecklas i skolan och möta nya utmaningar i klassrummet.

Ett begrepp för detta är metakognition. Genom att försöka sätt ord på sitt lärande och utvärdera sin ansträngning och arbetsinsats kommer man framåt. När man funderar på hur man kan göra saker på ett annorlunda sätt kan man säga att man utvecklar sin metakognitiva förmåga och detta är ett viktigt inslag i flera skolämnen. I skolans läroplan hittar vi den metakognitiva förmågan i följande formuleringar exempelvis:

Oavsett ämne är förmågan att tala, diskutera och presentera viktig. Dagens metakognitiva övning handlar därför om att reflektera kring oss själva som talare och lyssnare i klassrummet. Vi inleder med att läsa en text från en tidigare elev:

Jag tycker att jag talar rätt mycket på lektioner. Jag talar väldigt mycket om det är en lektion som jag tycker är intressant. Annars så säger jag några ord lite då och då eller om jag har några åsikter/frågor om ämnet eller uppgiften vi ska arbeta med. Jag är en väldigt pratglad tjej så jag tycker om att prata i en mindre grupp. Då brukar jag nästan aldrig kunna sluta prata.  Att stå inför klassen att prata är inte min starka sida, känner mig ofta väldigt obekväm att stå och prata inför en hel klass. Mindre grupper går bra men en hel klass kan vara jobbigt. På mina raster pratar jag hela tiden... Fortsätt att läsa hela elevexemplet. Klicka här!

Nu är det din tur att reflektera kring dig själv som talare och lyssnare. Använd frågorna nedan till hjälp.

Frågor
1. Talar du mycket på lektionerna?
2. Talar du mer på rasterna?
3. Vilka likheter och skillnader finns det mellan att tala och prata på rasten respektive i klassrummet?
4. Är du bra på att lyssna?
5. När tycker du att det är lätt att lyssna i klassrummet? När är det svårt?
6. Vad tycker du om att prata i mindre grupp?
7. Talar alla i klassen lika mycket? Ja/Nej, varför är det så tror du?
8. Vad tycker du om att stå framför klassen och tala?
9. Hur skulle det vara att stå på scen och tala inför hela skolan på skolavslutningen tror du?
10. Tycker du att det är viktigt att våga tala i klassrummet eller på en scen?
11. Vad har man för nytta av att vara en bra talare?
12. Hur tror du att man kan lära sig att tala inför klassen?
13. Vilket blir ditt nästa steg i din process att utvecklas som talare?
14. Hur skulle du lära och stötta någon annan som vill bli en bra talare i klassrummet?


Från självskattning till kamratrespons
När man har skattat sig själv kan vi gå vidare och tillsammans i klassen diskutera större generella frågor som rör den muntliga kommunikationen i klassrummet.

  • Vad är en god lyssnare?
  • Vad innebär ett respektfullt samtalsklimat?
  • Vad är en bra talare?

Sedan kan man ta steget att ge tips till sina klasskamrater.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar