måndag 4 november 2013

Bedömning av elevtexter

Hur gör vi lärare när vi bedömer en elevtext? Jo, det ska jag ge er en inblick i genom följande klipp.

De senaste veckorna på lektionerna i svenska har vi arbetat med förmågan att skriva berättade text. Vi har tränat på att använda olika sinnen när vi beskriver en miljö eller en person. Vi har även pratat om hur detaljer kan lyfta en personbeskrivning och hur vi ska sträva efter att använda ett färgstarkt språk. I samband med
detta har vi även pratat om gestaltning, d.v.s. att försöka visa vad som händer eller hur någon är.

I det här klippet vänder jag mig framförallt till er elever i 7D, men det visar även den del generella principer på hur vi lärare arbetar när vi bedömer elevtexter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar