tisdag 31 januari 2017

Magiska ord

Året är 1952 och du befinner dig i en magisk värld. Du har följt med på ett stort segelskepp som ska segla runt jorden. Skeppet kapsejsar och du hamnar på en ö. Du tror först att ön är öde men efter några dagars vandring kommer du fram till en by. En kvinna kommer fram till dig och börjar prata…

I din kappsäck har du med dig tio ord. Vilka tio ord har du valt att ta med?

Läraren inleder med att läsa introduktionen ovan högt för eleverna. Sedan får de 5 till 10 minuter på sig att diskutera med varandra och sedan skriva ner sina ord. Orden samlas ihop i ett ordmoln,  www.wordclouds.com är ett av flera passande gratisprogram.

Ett exempel på ordmoln från 8B på Lundenskolan. 

Utifrån ordmolnet arbetar klassen sedan med diskussionsfrågorna nedan. Förslagsvis enligt EPA, först enskilt, sedan i par och till sist en gemensam avslutning för alla.

1. Vilka ordklasser tar ni med er till ön? Varför har ni valt just dessa ordklasser tror du?

2. Några mycket vanliga ord i svenskan är man, vi, han, i, det, , för, med, men, också och har. Har ni tagit med några av dessa orden? Varför/varför inte?

3. Vilka är de största ordklasserna tror du?

4. De ordklasser som vi inte tar med oss till ön – kan vi vara utan dem? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar