måndag 14 oktober 2013

Vad är ett A-svar?

Har du också funderat på hur det går till när vi lärare rättar ett prov?

I följande filmklipp visar jag ett exempel på hur det kan gå till när man bedömer ett resonemang. Med utgångspunkt i en uppgift från nationella provet i samhällskunskap för årskurs 6 ska jag göra ett försök att visa hur du som elev ska tänka när du ska föra ett välutvecklat resonemang.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar